نیاز روزانه: بدن به چه مقدار کلراید نیاز دارد؟

به طور دقیق مشخص نیست که  چه مقدار کلرید باید روزانه مصرف شود. تخمین زده می شود که هر فرد بالغ از 25 سال به بالا باید هر روز حدود 2300 میلی گرم یا 2.3 گرم کلراید مصرف کند. این مقادیر راهنما همچنین برای زنان باردار و شیرده اعمال می شود.

به طور کلی می توان گفت که مصرف کلرید روزانه بیشتر از مقادیر فوق است زیرا برخی از غذاها حاوی مقدار نسبتاً زیادی نمک هستند. با این حال ، در شرایط عادی ، بدن می تواند با دفع کلرید از طریق کلیه ها میزان کلرید را تنظیم کند.