نور خورشید برای ویتامین D بیشتر لازم است.

ویتامین D نه تنها از طریق غذا تأمین می شود ، بلکه می تواند توسط خود بدن نیز سنتز گردد. با استفاده از  نور خورشید (نور UV-B) ، کلسترول به یک ماده پیش ساز از ویتامین D تبدیل می شود. این فرآیند منبع بسیار مهمتری از ویتامین D، در مقایسه با بلع آن از طریق غذا است. تا 90 درصد از ویتامین D موجود در بدن به این روش سنتز می شود.

از آنجا که ویتامین D تا حد زیادی توسط خود بدن تولید می شود ،بنابر این یک ویتامین کلاسیک محسوب نمی شود، زیرا طبق تعریف ، ویتامین ها موادی هستند که بدن توانائی تولید آنها را ندارد.

این که چه میزان ویتامین D در فضای آزاد در بدن تولید می شود، بستگی به عوامل مختلفی داردکه شامل موارد زیر است :

– رنگدانه های پوست
– سن
– شدت نور خورشید