در 2 لوله لخته(بدون ژل) تا خط نشانه ( هرکدام 5سی سی) خون ریخته و بلافاصله لوله ها را به مدت یک ساعت در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید سپس لوله ها را سانتریفیوژ کرده و بلافاصله سرم را جدا کرده و در 2 لوله ی جداگانه ریخته همراه لوله های لخته جداشده به آزمایشگاه ارسال نمائید