لازم است که هنگام مراجعه ، مدارک زیر همراه بیمار باشد :

  • جواب بیوپسی کلیه ( در صورت انجام )
  • جواب و سابقه دفع پروتئین در ادرار
  • لیست داروهای دریافتی