• بیمار از 2 ساعت قبل از خونگیری در حالت استراحت کامل باشد و در زمان نمونه گیری حتی الامکان از تورنیکت برای خونگیری استفاده نگردد و در صورت لزوم بلافاصله با آمدن خون بازگردد.
  • در لوله مخصوص اسید لاکتیک تا خط نشانه خون ریخته و لوله را به آرامی چند بار سر و ته نمائید تا خون لخته نشود سپس لوله را سانتریفیوژ کرده و پلاسمای آن را به لوله مخصوص پلاسمای اسید لاکتیک منتقل نمائید. در لوله کاملا  بسته باشد و در کنار یخ به آزمایشگاه فورا ارسال و تحویل داده شود.