در لوله مخصوص آمونیاک ( لوله با در بنفش رنگ حاوی EDTA ) تا خط نشانه خون ریخته و لوله را به آرامی چند بار سر و ته نمائید تا خون لخته نشود سپس لوله را سانتریفیوژ کرده و پلاسمای آنرا به لوله مخصوص پلاسمای آمونیاک منتقل نمائید. در لوله کاملا بسته باشد و در کنار یخ در مدت کمتر از یک ساعت  به آزمایشگاه تحویل داده شود.