نقش کلراید در بدن چیست؟

کلرید نقش مهمی در تنظیم تعادل آب در بدن دارد. بار منفی آن همراه با الکترولیت های دیگر ، وظیفه ایجاد ولتاژ الکتریکی بین داخل و خارج سلول ، ایجاد و انتقال سیگنال های عصبی و عضلانی بین سلول های مختلف بدن را عهده دار است .

کلرید همچنین جزئی از مواد موجود در شیره معده را تشکیل می دهد که برای عملکرد روان هضم و دفاع در برابر عوامل بیماری زا مهم است .کلرید از طریق کلیه دفع می شود.