نتایج تستهای تیروئید: تشخیص بیماری تیروئید

اگر علائم و سابقه بیمار نشان دهنده کم کاری و یا پرکاری تیروئید باشد ، غلظت هورمون های T3 ، T4 و TSH (هورمون تحریک کننده تیروئید ، تیروتروپین) در خون اطلاعات لازم را در مورد عملکرد تیروئید ارائه می دهند. در صورتی که مقادیر مذکور در محدوده طبیعی قرار داشته باشند ، اختلال در عملکرد غده تیروئید رد می شود.

در موارد مشکوک به التهاب غده تیروئید (تیروئیدیت) یا بیماری خود ایمنی مانند بیماری گریوز (Graves-Basedow disease) ، خون از نظر وجود آنتی بادی های ویژه در برابر اجزای غده تیروئید مورد بررسی قرار می گیرد. سطح هورمون کلسی تونین در خون ، معمولاً فقط برای رد نوع خاصی از سرطان تیروئید اندازه گیری می شود.