میزان ویتامین D در غذا کم است.

به طور کلی ، باید توجه داشت که دریافت ویتامین D از طریق غذا فقط نقش فرعی دارد و نیاز به ویتامین D بیشتر از راه تولید آن در بدن تامین می شود. در صورت کمبود ، می توان مقادیر مناسب ویتامین D را از طریق مکمل های غذایی تأمین کرد.

بعنوان مکمل های غذایی ، ویتامین D معمولاً به صورت قطره ، کپسول یا قرص به بدن عرضه می شود. به عنوان یک دستورالعمل عمومی، مصرف روزانه 20 میکروگرم یا 800واحد بین المللی به عنوان یک دوزاژ  بی ضرر طبقه بندی شده است.