میزان نیاز روزانه به اسید فولیک:

امروزه نیاز روزانه به اسید فولیک اغلب با غذا تأمین نمی شود ، اما این به خودی خود به معنی کمبود آن نیست.

میزان مورد نیاز روزانه معادل فولات در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا 300 میکروگرم است. برای کودکان ، نیاز روزانه بستگی به سن دارد و به همین ترتیب کمتر است.