میزان اسید فولیک در خون:

در صورت مشکوک بودن به کم خونی ، میزان اسید فولیک  در خون ، اغلب همراه با مقدار ویتامین   B12 اندازگیری می شود. کمبود هر دو ویتامین می تواند پیامدهای جدی برای سلامتی داشته باشد. سطوح اسید فولیک نیز معمولاً در بارداری های چند قلو ، پسوریازیس و الکلیسم بررسی می شود.

علاوه بر این ، ارزش خون در طول درمان های خاص ، به عنوان مثال در موارد مصرف دارو های ضد صرع ، سرطان (آنتاگونیست های اسید فولیک) یا در طی دیالیز اندازگیری می شود.