مکمل های اسید فولیک:

کمبود اسید فولیک معمولاً با رژیم غذایی مناسب یا با مصرف مکمل اسید فولیک قابل جبران است. در برخی موارد ، استفاده پیشگیرانه از اسید فولیک نیز توصیه می شود. این امر به ویژه برای زنانی که می خواهند بچه دار شوند و یا در دوران بارداری اهمیت دارد. استفاده از مکملهای اسید فولیک باید تحت مراقبت پزشک انجام شود.