مکمل غذایی حاوی ویتامین D

در صورت مصرف مکمل های ویتامین D جهت مقابله با کمبود ویتامین D ، پزشک باید نخست میزان ویتامین D را در خون تعیین و سپس دوز مورد نیاز را به طور دقیق مشخص نماید. این روش از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف مکمل های ویتامین D – برخلاف تشکیل ویتامین D از طریق نور خورشید – می تواند منجر به مصرف بیش از حد ویتامین D شود.

بنابراین ، متخصصان به شدت توصیه می کنند که از تجویز شخصی مکمل های ویتامین D پرهیز شود و این امر باید تحت نظر پزشک انجام شود. بخصوص باید توجه داشت که مصرف همزمان گلیکوزیدهای قلبی و ویتامین D می تواند منجر به تداخل و تغییر خطرناک در سطح کلسیم شود.