مقدار پایین مس: دلایل آن چیست؟

بیماریهای ارثی و سخت که بر متابولیسم مس تأثیر می گذارد ، مانند سندرم Menkes ، با کمبود شدید مس در ارتباط است. کمبود مس همچنین می تواند در بیماریهای مزمن روده مانند بیماری کرون و کولیت اولسروز رخ دهد ، به ویژه اگر سوء تغذیه وجود داشته باشد.

اگر مقدار زیادی روی از طریق رژیم غذایی ، به عنوان مثال از طریق مکمل غذایی مصرف شود ، این نیز می تواند بر تعادل مس تأثیر بگذارد. قابل توجه است که مصرف روی در مدت زمان طولانی می تواند از جذب مس جلوگیری کرده و در نتیجه منجر به کمبود مس شود.