مقدار هموگلوبین و اهدای خون:

اهدای خون به منظور نجات گروهی از بیماران صعب العلاج ، حوادت و سوانح و غیره، از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از اولین اقدامات در  هنگام اهدای خون، اندازه گیری مقدار Hb است. چنانچه مقدار هموگلوبین در زنان زیر 12.5 گرم در دسی لیتر و در مردان زیر 13.5 گرم در دسی لیتر باشد ، اهدا خون انجام نمی شود.