مقدار مس بالا یا پایین: چه باید کرد؟

اگر به تشخیص پزشک معالج سطح مس بسیار بالا یا بسیار پایین باشد ، ممکن است که جهت تشخیص و بررسی علل آن به آزمایشهای بیشتری نیاز باشد.

کمبود نه چندان سخت مس را می توان از طریق یک رژیم غذایی سالم و متعادل رفع کرد. اگر میزان مس بسیار زیاد باشد ، می توان با مصرف سایر مواد معدنی و ویتامین ها ، دفع مس را افزایش داد.

توجه: در این گونه موارد حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید.