مقدار بلند مدت HbA1c در دیابت چقدر باید باشد؟

برای تعیین اینکه آیا قند خون به خوبی تنظیم شده است، می توان از مقدار HbA1c استفاده کرد. هر چه قند خون بهتر تنظیم شده باشد ، مقدار HbA1c پایین تر خواهد بود.

به ویژه در مورد افراد جوان مبتلا به دیابت باید توجه داشت که هرچه مقدار HbA1c پایین تر باشد ، خطر ابتلا به بیماری های ثانویه کم تر خواهد بود. این مسئله برای افراد مسن بالای 75 سال از اهمیت کمتری برخوردار است.