معاينه پزشکی پيشگيری کننده (Prophylactic Medical Check-up)

شما ميتوانيد با استفاده از  معاينه بزرگ پيشگيری کننده که توسط  جديدترين استانداردهای آزمايشگاه بالينی انجام ميشوند ، کيفيت و وضعيت سلامتی فعلی خود را  تحت کنترل قرار دهيد .

بر اساس تجربه ميتوان گفت که اين معاينه شانس مناسبی در تشخيص اوايل تغييرات مرضی  محسوب ميشود . بدين ترتيب علائم و نشانه های قابل توجهی قبل از شروع بيماری و يا زمانی که بدن درگير آن شده است ، در اختيار پزشک معالج شما قرار ميگيرد .

توصيه ما در رابطه بامعاينه پزشکی پيشگيری کننده (Prophylactic Medical Check-up)

معاينه بزرگ پزشکی پيشگيری کننده برنامه جامعی را تشکيل ميدهد که تشخيص بسياری از بيماريها را امکان پذير ميسازد :

 • شمارش کامل سلولهای خون ( CBC) ( تشخيص کم خونی و لوسمی)
 • فسفاتازقليائی(alk.phosphatase) ( اختلال در متابوليسم استخوان)
 • بيلیروبين(bilirubin) ( اختلالات کيسه صفرا، مجاری صفرا و کبد )
 • پتاسيم(potassium) (ضعف ماهيچه، هدر رفتن الکتروليت ها )
 • کلسيم(calcium) ( افزايش جذب استخوان )
 • سديم(sodium) (بالانسالکتروليت ها)
 • گاما جی تی (g-GT) (کبد، تغييرات ناشی از الکل و يا داروها ، سکون جريان صفرا )
 • جی پی تی (GPT) ( التهاب کبد و متاستاز کبد)
 • جی او تی (GOT) ( اختلالات عمل کبد ، بيماريهای ماهيچه)
 • اوره (Urea) ( عمل کليه)
 • اسيداوريک(uric acid) ( نقرس)
 • کرآتينين(creatinine) ( بيماريهای کليه )
 • گلوکز (glucose) ( ديابت )
 • کلسترل تام (total cholestrol) ( چربيهای خون و ريسک آرتريواسکلروز)
 • چربيهای” خوب” و ” بد” (HDL, LDL) ( ريسک آرنريواسکلروز )
 • ال دی اچ (LDH) ( متابوليسم غيرطبيعی سلولها )
 • ليپاز(lipase) ( بيماريهای التهابی پانکرآس)
 • آهن (iron) ( کم خونی، خونريزی و التهاب )
 • تریگليسريدها ((triglycerides (متابوليسم ليپيدها)
 • آلبومين(albumin) ( التهاب ها، توان سنتز در کبد )
 • تی اس اچ (TSH) ( عمل غده تيروئيد )
 • سی آر پی (CRP) ( واکنشهای عمومی التهابی )

  چشم انداز

  نتايج حاصل از آزمايشهای فوق شما و پزشک معالج شما را در موقعيتی قرار ميدهد که در جمع و بر اساس آن سلامت شما مورد تاييد قرار گرفته و يا به انجام آزمايشهای اضافی ديگر منجر ميشود .
  بعنوان مثال ممکن است که در رابطه با سرطان روده تست پيشگيری کننده  و ايمونولوژيکی بسيار حساس که بمنظور تشخيص خون در مدفوع انجام ميشود، لازم گردد .

  بعلاوه برای مردان با سن بالا تر از 50 سال آزمايش پيشگيری از سرطان غده پروستات ( PSA) لازم خواهد بود . برای زنان در مرحله منوپوز آزمايشهای مربوط به پوکی استخوان پيشنهاد ميشود . 

  لطفا بروشورهای :
 • معاينات فنی در زنان
 • معاينات فنی در مردان

  را نيز مطالعه نمائيد .

  مراجع :
  Limbach laboratory information Heidelberg, Germany