مصرف بیش از حد  منیزیم:

افزایش بیش از حد منیزیم (هایپرماگنزمی) در خون ، بسیار نادر است و معمولاً ناشی از رژیم غذائی نیست. غلظت های بسیار زیاد منیزیم در خون در رابطه با تزریق مستقیم منیزیم ، مصرف زیاد داروهای حاوی منیزیم( با دوز بالا) ، آسیب شدید کلیه یا اختلالات هورمونی مشاهده می شود. در موارد افزایش بیش از حد منیزیم لازمست که علت آن توسط پزشک مشخص شود.