محاسبه GFR با استفاده از فرمول:

برای تعیین میزان فیلتراسیون گلومرولی ، که به اختصار GFR نامیده می شود ، دیگر نیازی به تعیین غلظت کراتینین در ادرار نیست ، زیرا با استفاده از یک فرمول خاص یعنی فرمول Cockcroft-Gault محاسبه می شود. برای محاسبه به اطلاعات نیاز است:

  • مقدار کراتینین سرم
  • سن
  • وزن بدن
  • جنسیت

این مقدار GFR اغلب به عنوان eGFR نیز نامیده می شود ، زیرا فقط غلظت کراتینین در خون و نه در ادرار تعیین می شود. e مخفف کلمه انگلیسی “estmated” است که در فارسی  به معنی “تخمین زده شده” است. این بدان معناست که eGFR یک پارامتر صد در صد دقیق نیست و عوامل مختلف اختلال زا می توانند منجر به مقادیر نادرست بالا یا پایین شوند.