لکوسیتوز لزوماً به معنی سرطان خون نیست!

بسیاری از افراد افزایش سلول های سفید خون را با سرطان خون یا لوسمی مرتبط می دانند. باید توجه داشت که لوسمی همیشه با افزایش تعداد گلبول های سفید خون همراه نیست ، بلکه در برخی از موارد با تعداد نرمال یا حتی کاهش آن همراه است. فقط 60 درصد از مبتلایان به لوسمی حاد دارای لکوسیتوز کلاسیک هستند.

سرطان خون می تواند خود را از طریق علائمی مانند کاهش ناخواسته وزن ، تعریق شدید شبانه با نیاز به تعویض لباس در شب و تب نشان دهد. علاوه بر این ، افراد مبتلا غالباً احساس ضعف ، رنگ پریدگی زیاد و تمایل به خونریزی دارند. تمایل به خونریزی می تواند به عنوان مثال بصورت خونریزی نقطه ای زیر پوستی یا کبودی مکرر و خونریزی بینی بروز نماید.

همچنین ممکن است تغییرات دیگری در شمارش خون ایجاد شود ، مانند کاهش تعداد گلبول های قرمز و پلاکت های خون (ترومبوسیت ها) ، که از علل خستگی و رنگ پریدگی و همچنین تمایل به خونریزی محسوب می شوند.