لنفوسیت ها و مونوسیت ها

افزایش تعداد لنفوسیت ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله می توان به برخی از عفونت های باکتریایی یا ویروسی ، سرطان هایی مانند سرطان خون ، بیماری خودایمن، سارکوئید و پر کاری تیروئید اشاره کرد. کاهش  تعداد لنفوسیتها ممکن است در موارد استفاده از برخی از داروها ، سرطان هایی مانند بیماری هوچکین ، مسمومیت ادراری ، سندرم کوشینگ و بیماری خودایمنی لوپوس اریتماتوز مشاهده شود.

افزایش مونوسیت ها نشان دهنده عفونتهای باکتریائی، ویروسی یا انگلی است. علاوه بر این افزایش مونوسیتها در انواع خاصی از سرطان ، التهاب غشای داخلی قلب ، بیماری های خود ایمنی مانند بیماری کرون ، کولیت اولسراتیو یا سارکوئید مشاهده می شود. کاهش تعداد مونوسیت معمولاً در رابطه با کاهش تعداد کل گلبول های سفید خون مشاهده می شود.