غلظت های خیلی کم هموگلوبین:

– کمبود آهن (شایعترین علت)
– افزایش حجم خون (رقیق شدن خون سبب کاهش نسبی هموگلوبین می شود)
– بارداری
– از دست دادن خون (داخلی و خارجی)
– افزایش تجزیه سلول های قرمز خون
– اختلالات تولید خون (هموگلوبینوپاتی ها)
– کمبود ویتامین B12
– کمبود اسیدفولیک
– بیماری کلیوی
– بیماری های مزمن (ACD = anaemia of chronic diseases)
– بیماری های تومور
– بیماری های مغز استخوان