غلظت های خیلی زیاد هموگلوبین:

 • از دست دادن مایعات به دلیل اسهال یا استفراغ و در نتیجه غلیظ شدن خون
 • کم نوشیدن (کمبود آب بدن)
 • اقامت طولانی در ارتفاعات
 • بیماری های مغز استخوان
 • بیماری قلبی
 • بیماری ریه
 • بیماری کلیوی
 • افزایش میزان هموگلوبین نیز می تواند در افراد سیگاری رخ دهد
 • بیماری های توموری
 • سطح بالای کورتیزول (هورمون استرس)
 • دوپینگ
 • داروهای خاص
 • انتقال خون