غربالگری کلاميدياها:

علت بخش بزرگی از موارد زناشوئی های بدون فرزند يا نازائی ، عفونت کلاميديائی (Chlamydiatrachomatis) در زنان است . بهمين جهت پيشنهاد شده است که عموم زنان پس از سن 25 سالگی ساليانه يکبار از جهت تشخيص اين ميکرواورگانيسم در ادرار ، مورد آزمايش قرار گيرند . علت اين پديده چيست ؟کلاميدياها اغلب موجب  عفونت و التهاب لوله های تخمدان می شوند . در طی اين بيماری ممکن است که ديواره های داخلی لوله ها بعلت التهاب بهم چسبيده و بدين ترتيب راه عبور تخمک به رحم و همچنين راه حرکت اسپرمها بسوی تخمک مسدود شود . عفونتهاي کلاميديائي شايعترين بيماري آميزشي باکتريائي در دنيا هستند. عامل آن ميکروبي به اسم کلاميديا تراکوماتيس میباشد . اين بيماري ممکن است بدون علامت و يا داراي علائم خفيف و زودگذر باشد، ولي با گذشت زمان عوارض آن ظاهر خواهند شد. اکثر افراديکه مبتلا به بيماريهاي آميزشي کلاميديائي هستند، از آلودگي خود به اين ميکروب بي خبر مي باشند (بيماری خاموش ) و دنبال آزمايش يا درمان خود نمي روند. اگر شريک جنسي نيز درمان نشود، فرد پس از درمان، مجدداً مبتلا خواهد شد. حدود 75 درصد زنان مبتلا به عفونت کلاميديائي بدون علامت هستند و 40 درصد آنها مبتلا به بيماري التهابي لگن مي شوند که از عوارض آن دردهاي مزمن لگني و ناباروري مي باشد . براي عفونتهاي کلاميديائي، درمانهاي داروئي بسيار مؤثري وجود دارند.