غذاهای حاوی کلسترول:

برای حفظ سطح کلسترول در محدوده سالم ، باید از صرف غذاهای حاوی چربی اشباع و ترانس خودداری کرد. بعبارت دیگر باید از این گونه غذاها فقط در حد اعتدال استفاده کرد.

  • گوشت قرمز پر چرب
  • انواع سوسیس پرچرب
  • محصولات لبنی دارای چربی بالا (مانند کره و خامه)
  • فست فود و غذاهای آماده
  • انواع شیریتی ها و کیک

بطور کلی توصیه می شود زمانی که مقادیر لیپید خون بالاتر از مقدار طبیعی است ، غذای پر فیبر و کم چرب بخورید.