عواقب افزایش سطح کلسترول:

اگر میزان LDL بیش از حد و یا مقدار HDL در خون بسیار کم باشد ، HDL دیگر نمی تواند همه مولکول های کلسترول را به کبد منتقل کند. در این صورت کلسترول در رگ های خونی مستقر و کلسیفیکاسیون عروق شروع می شود. بعلاوه ممکن است که این امر منجر به ایجاد لخته در سطح داخلی عروق نیز بشود

پیامدهای هر دو بیماری کشنده است و اغلب تحت عنوان بیماری عروق کرونر قلب (Coronary heart disease) منجر به حمله قلبی می شود. ایجاد لخته همچنین می توانند باعث آمبولی ریه یا سکته مغزی و یا انسداد شریانی گردد.