علل احتمالی کم کاری تیروئید اولیه عبارتند از:

  • کمبود ید
  • اختلال استفاده از ید
  • تیروئیدیت پیشرفته( التهاب تیروئید)
  • برداشتن غده تیروئید با عمل جراحی