علل کاهش تعداد گلبول های سفید ؟

اگر سطح لکوسیت ها در خون خیلی کم باشد ، به آن لکوپنی یا لکوسیتوپنی گفته می شود. دلایل بالقوه زیادی نیز برای این امر وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

  • بیماری های عفونی یکی از علل لکوپنی محسوب می شوند. علت این امر دفاع ایمنی و مصرف لکوسیتها است که در نهایت می تواند منجر به کمبود آن شود.علاوه بر این ، داروها نیز می توانند سبب لکوپنی شوند. کلوزاپین (Clozapine) ، داروی مسکن متامیزول (Novalgin®) نمونه هایی از داروها هستند که در موارد بسیار نادر می توانند باعث آگرانولوسیتوز شوند که بمعنی کمبود تقریبا کامل گرانولوسیت ها ( یک زیرگروه از سلول های سفید خون) می باشد.کمبود ویتامین B12 نیز از علل دیگر لکوپنی بشمار می رود. بعلاوه کمبود این ویتامین می تواند منجر به فرسودگی جسمانی و اختلالات حسی در پاها شود.پرتودرمانی در بیماری های توموری می تواند به مغز استخوان که در حقیقت محل تولید لکوسیتها است ، آسیب برساند و سبب لکوپنی شود.
از آنجا که گلبول های سفید خون نقش اصلی را در پاسخ ایمنی بعهده دارند ، لذا لکوپنی می تواند خطرناک باشد. بعبارت دیگر کمبود لکوسیت ها می تواند منجر به حساسیت بالاتر نسبت به عفونت شود.