علل پایین بودن تعداد پلاکت ها:

– آسیب به مغز استخوان ، به عنوان مثال در شیمی درمانی
-سرطان حاد خون
-کمبود ویتامین B12
-کمبود اسید فولیک
-در بیماریهای خود ایمنی مانند آرتریت روماتوئید
-توسط داروها ، مانند ترومبوسیتوپنی ناشی از درمان با هپارین