علت بالا بودن تعداد پلاکت ها چیست؟

علاوه بر ترومبوسیتمی ضروری ، که معمولاً با افزایش مزمن مقادیر پلاکت ها مشخص می شود ، بیماری های دیگری نیز وجود دارند که پلاکت ها می توانند در آن برای مدت کوتاهی افزایش داشته باشند:

– التهاب
– عفونت ها
– کمبود آهن
– پس از از دست دادن حاد خون ، که بعنوان واکنش تولید پلاکت را افزایش می دهد.