ضریب LDL / HDL چیست؟

به طور معمول ، کلسترول تام از %70 LDL–کلسترول و %30 HDL –کلسترول تشکیل شده است. نسبت بین این دو یعنی ضریب LDL / HDL ، شاخص خطر آترواسکلروز است. در یک فرد سالم ، این مقدار در حدود 3.5 است. ضریب کمتر از 2 ، نشانگر خطر کم ابتلا به تصلب شرائین است، حال آنکه مقادیر بالاتر از 4 ، با خطر بالای تصلب شرائین همراه است. در افراد مبتلا به بیماری های قلبی -عروقی باید این مقدار زیر 2.5 باشد.