مواردی که جهت اخذ نمونه تناسلی باید توسط بانوان محترم رعایت گردد به شرح ذیل فهرست می شوند:

  • پرهیز از مقاربت حداقل 48 ساعت قبل از نمونه برداری
  • اجتناب از استعمال موضعی پماد، کرم، ژل، سرکه، الکل، بتادین، دوش واژینال، اپلیکاتور، محلول های دست ساز و …. در ناحیه تناسلی و روی ضایعات (در صورت وجود )برای مدت 48 ساعت قبل از اخذ نمونه.
  • خودداری از استفاده از شوینده ها از قبیل صابون و شامپو بدن (در موارد وجود ضایعه روی پوست یا ناحیه تناسلی خارجی) به مدت 24 ساعت قبل از نمونه برداری ( شست و شو با آب بلامانع است).

توجه: لازم است بانوان محترم هنگام اخذ نمونه در دوران خونریزی ماهیانه نباشند.