مواردی که جهت اخذ نمونه تناسلی باید توسط آقایان محترم رعایت گردد به شرح ذیل فهرست می شوند:

  • پرهیز از مقاربت حداقل 48 ساعت قبل از نمونه برداری
  • اجتناب از استعمال موضعی پماد، کرم، ژل، سرکه، الکل، بتادین، محلول های دست ساز و …. در ناحیه تناسلی و روی ضایعات (در صورت وجود) برای مدت 48 ساعت قبل از اخذ نمونه.
  • خودداری از استفاده از شوینده ها از قبیل صابون و شامپو بدن در موضع تناسلی به مدت 24 ساعت قبل از نمونه برداری ( شست و شو با آب بلامانع است).

توجه: لازم است تا در روز نمونه برداری ، حداقل 2 ساعت از آخرین زمان تخلیه ادرار آقایان گذشته باشد.