سطح بالای مس: معنی آن چیست؟

علل افزایش بیش از حد سطح مس متعدد است:

  • در زنانی که قرص های ضد بارداری مصرف می کنند یا در سه ماهه آخر بارداری هستند ، میزان مس افزایش نشان می دهد. افزایش مقدار مس در این موارد  طبیعی است.
  • یک التهاب حاد می تواند به طور موقت سطح مس را افزایش دهد. معمولاً هنگامی که التهاب فروکش می کند ، مقدار دوباره کاهش می یابد.
  • در التهاب های مزمن مانند آرتریت روماتوئید یا بیماری التهابی مزمن روده ،ممکن است که مقدار مس افزایش داشته باشد
  • برخی از داروها سبب افزایش ارزش مس هستند .به عنوان مثال می توان از داروهای مورد استفاده برای درمان صرع نام برد.
  • بیماری های کبدی می توانند منجر به انباشتکی مس شوند. در چنین مواردی ممکن است که دفع مازاد مس از طریق کبد دچار اختلال شده و در نتیجه میزان این عنصر در بدن افزایش پیدا کند.
  • بیماریهای خونی مانند سرطان خون یا کم خونی نیز می تواند سطح مس را افزایش دهد.
  • دیابت نیز می تواند علت افزایش سطح مس باشد.
  • در بیماری ویلسون (Morbus Wison) که به بیماری ذخیره ساز مس نیز معروف است ، متابولیسم مس مختل می شود. مس به اندازه کافی دفع نمی شود و در بدن تجمع می یابد.

    غلظت بیش از حد مس در بدن می تواند مضر باشد ، که به آن مسمومیت مس گفته می شود.