سدیم در بدن:

حدود 30 تا 40 درصد سدیم در بدن انسان در استخوان ها ذخیره می شود. مهمترین عملکرد این ماده معدنی ، همراه با پتاسیم ، تنظیم تعادل آب است. یونهای پتاسیم و سدیم به عنوان بخشی از به اصطلاح سدیم-پتاسیم-ATPase ، بین فضای داخل و خارج سلول مبادله می شوند. این واکنش در عملکرد ماهیچه قلب و تکانه های عصبی اثر گذار است.

سدیم همچنین نقش مهمی در تعادل اسید و باز دارد. علاوه بر این ، سدیم در انتقال مواد مغذی مانند گلوکز نقش دارد.

سدیم از طریق تعریق ، ادرار و (در مقادیر کم) از طریق مدفوع از بدن دفع می شود.