سدیم در بسیاری از غذاها بعنوان جزئی از سدیم کلرید یا همان  نمک طعام، وجود دارد. سطح متعادل سدیم برای سلامتی،  از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سدیم نقش مهمی در تنظیم تعادل آب و فشار خون بعهده دارد.