سایر علل شناخته شده کمبود فریتین:

  • از دست دادن پروتئین (ممکن است نشان دهنده بیماری کلیوی باشد)
  • سوء تغذیه (به عنوان مثال اجتناب از غذاهای حیوانی بدون جایگزین های مناسب)
  • مرحله قوی رشد در کودکان و نوجوانان
  • دوران بارداری و شیردهی

    در دوران بارداری ، نیاز زنان به آهن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند که می تواند منجر به کاهش سطح فریتین شود که امری طبیعی است ، اما در صورت کمبود شدید ، توصیه می شود پس از مشورت با پزشک از مکمل های آهن استفاده شود.