زردی پیش از کبد – افزایش بیلی روبین کل و غیر مستقیم :

در زردی پیش از کبد (زردی همولیتیک) ، تعداد قابل توجهی از گلبول های قرمز تجزیه می شوند ، به طوری که کبد قادر به پردازش و دفع حجم زیاد بیلی روبین نخواهد بود. بیلی روبین غیرمستقیم و غیرمحلول در آب نمی تواند به اندازه کافی جذب کبد شده و به بیلی روبین مستقیم تبدیل شود . نتیجه این امر افزایش بیلی روبین غیر مستقیم در خون است.

علت زردی قبل از کبد، همولیز یا تجزیه گلبول های قرمز خون است.از جمله علل مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • اختلال در تشکیل گلبول های قرمز (به عنوان مثال کم خونی پرنیسیوز ، کم خونی داسی شکل ، تالاسمی ، کم خونی سلول های کروی).همولیز خود ایمنی (حمله به سلول های قرمز خون توسط لکوسیت ها به دلیل بیماری خود ایمنی یا انتقال خون)عفونت ها (به عنوان مثال مالاریا)عوارض جانبی داروها