رفع کمبود ویتامین D چگونه صورت می گیرد!

کمبود ویتامین D را می توان با مصرف مکمل های ویتامین D یا گذراندن زمان بیشتر در خارج از منزل و هوای آزاد برطرف کرد. بدن 80 تا 90 درصد از ویتامین D مورد نیاز خود را تحت تأثیر نور خورشید تأمین می کند. از طرف دیگر غذاهای حاوی ویتامین D تنها حدود 10 تا 20 درصد در تامین ویتامین D ما نقش دارند. در فصل زمستان ، هنگامی که نور خورشید از شدت و میزان کافی برخوردار  نیست ، معمولاً نمی توان کمبود ویتامین D را به روش طبیعی جبران کرد. بعبارت دیگر پیاده روی طولانی مدت زمستانی برای پیشگیری از کمبود ویتامین D کافی نیست.