دوز روزانه: چقدر منیزیم در روز مورد نیاز است؟

دوز توصیه شده روزانه منیزیم برای نوجوانان و بزرگسالان 300 تا 400 میلی گرم است. نیاز روزانه بستگی به سن و جنسیت دارد. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، نیاز روزانه مردان به منیزیم کمی بیشتر از زنان است:

سن/ سالمردان: میلی گرم در روززنان: میلی گرم در روز
15-19400350
20-25400310
26-51350300
از 52 به بالا350300

نوجوانان مرد و مردان جوان بین 15 تا 25 سال بیشترین نیاز را دارند. در زنان ، دوز توصیه شده روزانه در دوران بارداری و شیردهی به ترتیب به 310 و 390 میلی گرم افزایش می یابد. در مورد کودکان ، نیاز روزانه به منیزیوم کمتر است.

برای جلوگیری از تجاوز در دوز روزانه ، توصیه شده است که بعنوان مکمل های غذایی حداکثر از 250 میلی گرم منیزیم در روز استفاده شود – بقیه معمولاً از طریق غذا تامین می گردد.