دوز روزانه آهن:

  • 100گرم جگر
  • دانه کنجد 150 گرم
  • جوانه گندم 200 گرم
  • 200 گرم حبوبات
  • آجیل 350 گرم
  • 350 گرم آرد گندم کامل
  • اسفناج 400 گرم
  • گوشت بدون چربی 750 گرم (ماهیچه)

    توجه: اگرچه اسفناج حاوی آهن است ، اما به هیچ وجه به اندازه ای که برای مدت طولانی تصور می شد ، غنی از آهن نیست. به احتمال زیاد جابجا شدن یک رقم اعشاری سبب شد که سالها میزان آهن در اسفناج ده برابر بیشتر از مقدار واقعی آن بر آورد شود.