دلایل کمبود مایعات در خون:

کم آبی بدن ، سبب کاهش پلاسمای خون می شود. دلیل این امر می تواند به عنوان مثال تعریق زیاد هنگام ورزش یا نوشیدن کم آب باشد.