دلایل وجود بیش از حد سلول های خونی در خون:

سلول های خونی در مغز استخوان ساخته می شوند. به طور معمول ، میزان تولید با تجزیه سلول های خونی متعادل است. در برخی از بیماری ها ، سلول های خونی بیش از حد تولید می شوند.

افزایش تنهای گلبول های قرمز خون پلی گلبولی نامیده می شود. گلبول های قرمز خون وظیفه انتقال اکسیژن را بر عهده دارند. از جمله علل افزایش هماتوکریت می توان به بیماری های ریوی و قلبی اشاره کرد. ماده پیام رسان که باعث تحریک تشکیل گلبول های قرمز می شود ، اریتروپویتین (EPO) نامیده می شود و در کلیه ها تولید می گردد. پلی گلبولی همچنین می تواند تغییر در متابولیسم اریتروپویتین را نشان دهد که به عنوان مثال به تومور کلیه ، تجویز EPO به دلایل پزشکی و یا دوپینگ اشاره می شود.

افزایش عموم سلول های خونی پلی سیتمی ورا نامیده میشود. علت این پدیده یک جهش ژنی است که بواسطه آن سلول های خونی به تنهایی شروع به تکثیر می کنند و بعبارت دیگر تنظیم توسط بدن امکان پذیر نیست. مبتلایان غالباً دچار خارش می شوند ، که بخصوص پس از تماس با آب اتفاق می افتد و همچنین مستعد خونریزی از بینی و لثه هستند.