دلایل احتمالی افزایش منیزیم:

  • مصرف بیش از حد منیزیم ، به عنوان مثال از طریق مکمل های حاوی منیزیم یا داروهای حاوی منیزیم
  • ضعف کلیه ها یا غدد فوق کلیوی (بیماری آدیسون)
  • کم کاری تیروئید یا ضعف غدد پاراتیروئید