در موارد بالا بودن تعداد پلاکت ها چه می توان کرد؟

بسته به شدت افزایش ، گزینه های مختلفی برای بازگشت تعداد پلاکت ها به حالت طبیعی وجود دارد. از یک سو ، می توان از طریق یک رژیم غذایی سالم وزن بدن خود را کاهش داد و با نوشیدن آب به میزان کافی از تغلیظ خون جلوگیری کرد. از سوی دیگر ، برخی داروهای ضد انعقاد مانند آسپرین در دسترس است که می توان پس از مشورت با پزشک از آن استفاده کرد. در هر صورت افزایش طولانی مدت پلاکتها و درمان احتمالی باید توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرد.