در برابر سطوح بیش از حد بالای اسید اوریک چه می توان انجام داد؟

داروهای مختلفی برای کاهش سطح اسید اوریک در دسترس قرار دارند. قابل توجه است که نباید عموم سطوح بالای اسید اوریک در خون را توسط دارو درمان کرد. این مسئله را می توان به بهترین وجه توسط پزشک خانواده مورد  ارزیابی قرار داد.

این داروها معمولاً جهت پیشگیری از نقرس بکار گرفته می شوند.

آلوپورینول یک ماده مؤثر در درمان پیشگیری از حملات نقرس است. این دارو در متابولیسم اسید اوریک دخالت کرده و متابولیسم مواد اولیه اسید اوریک را کندتر می نماید. این امر از یک سو باعث می شود که اسید اوریک کمتری تولید شود و از سوی دیگر ، پورین ها به طور فزاینده ای بعنوان پیش سازهای اسید اوریک دفع می شوند.

کاهش فوری اسید اوریک تقریباً امکان پذیر نیست. اگر مقدار زیادی اسید اوریک در بدن وجود داشته باشد ، همانطور که در مورد بیماران مبتلا به تومور اتفاق می افتد ، داروی دیگری وجود دارد که از قلمرو حیوانات می آید. اکثر پستانداران از آنزیم rasburicase برای تبدیل اسید اوریک به یک ماده دوم یعنی آلانتوئین استفاده می کنند. آلانتوئین بسیار بیشتر در آب حل می شود و به سرعت ایجاد کریستال نمی کند. از این ترفند برای کاهش سطح بالای اسید اوریک در این بیماران استفاده می شود.