درمان کمبود منیزیم: چه باید کرد؟

کمبود منیزیم اغلب نیازی به درمان خاصی ندارد ، اما می توان آن را با رژیم غذایی مناسب جبران کرد. در صورت کمبود شدید منیزیم ، می توان با نظر پزشک از مکمل های حاوی منیزیم استفاده کرد در اغلب موارد علائم کمبود  به سرعت برطرف می شوند. در موارد بسیار شدید ، منیزیم را می توان از طریق ورید نیز تجویز کرد.

درمان به موقع توصیه می شود ، زیرا این کمبود می تواند تعادل مواد معدنی را مختل کرده و در نتیجه سطح کلسیم و پتاسیم را نیز کاهش دهد. این مواد معدنی عملکردهای مختلفی در بدن دارند ، به همین دلیل کمبود منیزیم درمان نشده می تواند عواقب گسترده ای داشته باشد. در موارد کمبود منیزیم لازم است که مقدار کلسیم و پتاسیم در خون نیز بررسی شود.

توجه:بهتر است که از مکمل منیزیم ،بدون توصیه پزشک، استفاده نشود ، زیرا امکان استفاده بیش از اندازه آن وجود دارد. علاوه بر این ، برخی مکمل های غذایی که بدون نسخه در دست قرار دارند، حاوی میزان بیشتری از حداکثر دوز توصیه شده روزانه هستند. به ویژه زنان باردار نباید منیزیم را در زمان نزدیک به زایمان مصرف کنند ، زیرا منیزیم می تواند درد زایمان را مهار کند. مکمل های حاوی منیزیم برای کودکان زیر چهار سال نیز ممنوع است.

اگرچه سیترات منیزیم بهتر از اکسید منیزیم یا کربنات منیزیم توسط بدن جذب می شود ، این تفاوت معمولاً در عمل نقشی ندارد. تجربه نشان می دهد در حالی که سیترات سریعتر جذب می شود ، میزان ذخیره اکسید منیزیم بهتر است.