پزشکان محترم در صورت تمایل، می توانند با تکمیل فرم زیر، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به وب سایت جواب دهی آزمایشگاه دریافت نموده و جواب بیماران خود را مشاهده نمایند.