داروهایی که سیستم ایمنی را سرکوب می کنند (سرکوب کننده های سیستم ایمنی):

-شیمی درمانی سیتوتوکسیک
-پرتودرمانی
-نقص مادرزادی در سیستم ایمنی بدن (به عنوان مثال کم خونی های ارثی فانکونی و سندرم دی جورج)
-HIV / AIDS
-برخی از بیماری های خود ایمنی (مانند لوپوس اریتماتوز)
-سرطان (از جمله لنفوم ، لوسمی حاد لنفوبلاستیک)

عفونت با ویروس کرونا ویروس SARS-CoV-2 نیز می تواند منجر به تعداد کم لنفوسیت شود. شایعترین علت کمبود لنفوسیتها در سراسر جهان سو تغذیه ناشی از کمبود پروتئین است.

به منظور افزایش تعداد لنفوسیت ها ، باید بیماری زمینه ای درمان شود. در مواردی که یک دارو مقصر کم بودن لنفوسیت ها باشد ، پزشک معالج باید فواید و خطرات درمانی را بسنجد و در صورت لزوم در انتخاب دارو تجدید نظر کند.